DRIVE IN RAF SİSTEMİ    aynı ölçülere sahip  paletli ürünlerin  derinlemesine depolanmasında, kullanım alanın önem kazandığı yerlerde ve çeşitleri açısından aynı  yada az ancak miktarları bakımından fazla olan ürünlerin depolanmasında kullanılar.  Mamullerin ezilmeden kolayca depolanması avantajının yanısıra kontrol ve envanter neticelerini çok kolay takip etme imkanı sağlar.İçine girilebilir raf sistemi İtmeli, mekikli veya manuel olarak uygulanabilir.

İÇİNE GİRİLEBİLİR RAF SİSTEMİ nde tabandaki yönlendiriceler sayesinde forkliftin rahat hareket etmesi ile yüklere kolay ve  emniyetli erişim sağlanır.

GEÇİŞLİ RAF SİSTEMİ nde  her iki taraftanda sistem kullanılabilir. Bu sistemde FIFO  prensipleri uygulanır. genelllikle gıda sektöründeki soğuk hava depolarında  paletleri istiflemek için çok tercih edilen bir sistemdir.  Paletli ürünlerin derinlemesine depolanmasını sağlar. İçine girilebilir “Drive-in raf sistem” lerde yükleme kanalları bir koridor gibi kullanıldığından, koridor gereksinimi en aza indirir. Drive-in raf sistemi iki yönlü girişe sahip olduğundan dolayı yükleme ve boşaltma işlemindeki malzeme akışı ayrılabilmektedir

590deb6cf6025e5f3f3c5bbc1cfd76b9

6dca02ca7e6415ebb6a72925ba652a88

8a19bc8a1b117eb65141fac152716b20

bc6f1063b5535dc8800b97a1359bb360